ตอนที่ 19 ไข่
  • 28 สิงหาคม 2017
  • 313
  • 0
ตอนที่ 19 ไข่พญางูเขียวเมื่อเห็นว่าพิษที่พ่นไปไม่โดนศัตรู จึงเปลี่ยนวิธีโจมตีเป็นการพยายามเขมือบเอี้ยก้วยแทน แต่ไม่ว่าจะ...
อ่านต่อ