ตอนที่ 22 แสดงตามบทบาท
  • 28 สิงหาคม 2017
  • 287
  • 0
ตอนที่ 22 แสดงตามบทบาทเอี้ยก้วยลองหลับตา ใช้ประสาทส่วนอื่นรับรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดแทน แล้วใช้จมูกสูดกลิ่น จะได้พิสูจน์ว่าเ...
อ่านต่อ