ตอนที่ 26 เข้าหมู่บ้าน
  • 28 สิงหาคม 2017
  • 313
  • 0
ตอนที่ 26 เข้าหมู่บ้านเอี้ยก้วยเดินออกมาจากป่า มุ่งหน้าตรงเข้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งข้างหน้า หมู่บ้านข้างหน้าเป็นส่วนนึง...
อ่านต่อ