ตอนที่ 41 ค่าคุ้มครอง
  • 1 กันยายน 2017
  • 291
  • 0
ตอนที่ 41 ค่าคุ้มครองแม้ผู้ว่าจ้างจะไม่ระบุชื่อตัวตนของผู้ว่าจ้างเพื่อป้องกันการผิดพลาดในส่วนกรณีที่ทหารรับจ้างทำงานพลาด...
อ่านต่อ