ตอนที่ 55 พิษเย็น
  • 5 กันยายน 2017
  • 762
  • 0
ตอนที่ 55 พิษเย็นโชคดีที่พี่น้องลี้มีไวพริบแล้วปฏิกิริยาเร็ว ประกอบกับความจำอันแม่นยำจากข้อมูลเอี้ยก้วย ทำให้เมื่อเจอพืช...
อ่านต่อ