ตอนที่ 85 ทรมาน
  • 5 กันยายน 2017
  • 324
  • 0
ตอนที่ 85 ทรมานเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ เอี้ยก้วยก็คงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องปะทะกับอาวเอี้ยงเพื่อเข้าช่วยไป๋ซวงเท่านั...
อ่านต่อ