ตอนที่ 93 ดาบเทพอัศนีบาต (Member Only)
  • 7 กันยายน 2017
  • 261
  • 0
ตอนที่ 93 ดาบเทพอัศนีบาตเอี้ยก้วยที่รู้สึกถึงห้วงจิตวิญญาณของตนที่กำลังมีบางอย่างส่องแสงขึ้นมา แล้วค่อยๆดับแสงลง เอี้ยก้...