ตอนที่ 101 เข้าสำนัก (Member Only)
  • 12 กันยายน 2017
  • 153
  • 0
ตอนที่ 101 เข้าสำนักหลังจากได้ฟังเรื่องราวต่างๆเช่นนี้ จึงตัดสินใจที่จะเข้าสำนักทมิฬต่อทันที เพื่อจะเล่นงานสำนักทมิฬที่เ...