ตอนที่ 106 มาใช้ประโยชน์ได้ (Member Only)
  • 12 กันยายน 2017
  • 121
  • 0
ตอนที่ 106 มาใช้ประโยชน์ได้"เจ้าก็เป็นทหารรับจ้างด้วยน่ะสิ"เจี้ยงหน่าที่นึกถึงคำพูดเอี้ยก้วยจึงเข้าใจขึ้นมาว่าเอี้ยก้วยต...