ตอนที่ 108 ไม่สามารถทำไรได้ (Member Only)
  • 12 กันยายน 2017
  • 113
  • 0
ตอนที่ 108 ไม่สามารถทำไรได้จากนั้นจึงเข้าไปรายงานตัวต่อผู้ที่ดูแลสนามต่อสู้แห่งนี้ทันที เอี้ยก้วยที่ไม่ต้องอาวุโสมาคอยปก...