ตอนที่ 110 ช่างตาบอดยิ่งนัก (Member Only)
  • 12 กันยายน 2017
  • 140
  • 0
ตอนที่ 110 ช่างตาบอดยิ่งนัก"เจี้ยงหน่ามาทำอะไรตรงนี้กัน"เอี้ยก้วยที่สังเกตุเห็นเจี้ยงหน่าจึงทักขี้นมา"ข้า...ข้าแค่ออกมาส...