ตอนที่ 112 แรงโน้มถ่วง (Member Only)
  • 14 กันยายน 2017
  • 41
  • 0
ตอนที่ 112 แรงโน้มถ่วงเอี้ยก้วยที่กลับมาถึงห้องพร้อมกับเจี้ยงหน่า จึงพบแต่เจาปาที่นอนหลับอย่างสบายในห้องคนเดียวเท่านั้น...