ตอนที่ 113 เคลื่อนย้าย (Member Only)
  • 14 กันยายน 2017
  • 53
  • 0
ตอนที่ 113 เคลื่อนย้ายเอี้ยก้วยที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ เพราะมีร่างกายเทวะ ประกอบกับได้กินเนื้อสัตว์มากมาย จึงทำให้ร่างเทว...