ตอนที่ 115 พัฒนาทั้งสองธาตุ (Member Only)
  • 14 กันยายน 2017
  • 48
  • 0
ตอนที่ 115 พัฒนาทั้งสองธาตุเอี้ยก้วยที่มองดูท้องฟ้าภายนอกก็รู้สึกว่าแค่พัฒนาธาตุไฟ ก็ใช้เวลาไปเกือบทั้งวันแล้ว เอี้ยก้วย...