ตอนที่ 119 ถอนตัว (Member Only)
  • 14 กันยายน 2017
  • 46
  • 0
ตอนที่ 119 ถอนตัวเอี้ยก้วยที่เห็นหอฝึกฝนในสำนักทมิฬ ก็ไม่มีห้องสำหรับรองรับการฝึกฝนสัตว์อสูรธาตุพิเศษเช่นนี้ได้ เอี้ยก้ว...