ตอนที่ 123 แช่แข็ง (Member Only)
  • 17 กันยายน 2017
  • 39
  • 0
ตอนที่ 123 แช่แข็งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน ย่อมมีสมาชิกในกลุ่มที่มีระดับผู้ควบคุมอสูรขึ้นไป แต่ยังคงไม่เหนือบ่ากว่าแรง...