ตอนที่ 126 ละลาย (Member Only)
  • 17 กันยายน 2017
  • 36
  • 0
ตอนที่ 126 ละลายเจี้ยงหน่าที่ต้องสู้มาต่อเนื่อง แม้จะกินยาฟื้นฟูลมปราณไปแล้ว แต่การกินยาอย่างต่อเนื่องก็มีผลจะทำให้ประสิ...