ตอนที่ 128 แผนการ (Member Only)
  • 17 กันยายน 2017
  • 38
  • 0
ตอนที่ 128 แผนการเอี้ยก้วยที่ได้แต่มองดูการต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างห่างๆ เนื่องจากเย่เฟิงกับ เลียวปิงที่เป็นศิษย์อันด...