ตอนที่ 129 ศิษย์สายนอกอันดับ 8 (Member Only)
  • 17 กันยายน 2017
  • 40
  • 0
ตอนที่ 129 ศิษย์สายนอกอันดับ 8ตอนนี้แต่ละกลุ่มเริ่มแข่งกันเสร็จหมดแล้ว การต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เอี้ยก้วยที่มองเย...