ตอนที่ 134 จุดตาย (Member Only)
  • 20 กันยายน 2017
  • 36
  • 0
ตอนที่ 134 จุดตายอาวุโสที่ตอนนี้ได้เพียงแต่หลบอย่างเดียว ด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก การที่ตัวเองมาถูกไล่ต้อนกับศิษย์สายนอก...