ตอนที่ 138 ธาตุพิษ (Member Only)
  • 20 กันยายน 2017
  • 34
  • 0
ตอนที่ 138 ธาตุพิษเอี้ยก้วยที่ตอนนี้ได้เริ่มเป็นที่จับตามองเรื่อยๆ หลังจากชนะคู่แข่งที่ผ่านมาอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องแปลง...