ตอนที่ 143 ลักพาตัว (Member Only)
  • 23 กันยายน 2017
  • 33
  • 0
ตอนที่ 143 ลักพาตัว"เกิดอะไรขึ้นกันเจาปา"เอี้ยก้วยรีบกล่าวถามออกมาทันที พร้อมนำยามาให้เจาปาทาน"ลูกพี่กลับมาแล้วงั้นรึ เจ...