ตอนที่ 145 จัดการ (Member Only)
  • 23 กันยายน 2017
  • 34
  • 0
ตอนที่ 145 จัดการเอี้ยก้วยที่ไม่ได้กังวลอะไรเลย กับข้อเสนอที่ตนเองพูดออกมา ด้วยการเสียสละทองไม่กี่เหรียญทอง แลกกับการได้...