ตอนที่ 146 ระดับปราชญ์ (Member Only)
  • 23 กันยายน 2017
  • 40
  • 0
ตอนที่ 146 ระดับปราชญ์เอี้ยก้วยเห็นเช่นนั้นจึงเข้าใจความคิดของเด็กพวกนี้ดี เด็กพวกนี้คงโตมาอย่างสบายที่เกิดบนกองเงินกองท...