ตอนที่ 152 ว่าง่าย (Member Only)
  • 26 กันยายน 2017
  • 31
  • 0
ตอนที่ 152 ว่าง่าย"นี้สินะ ของที่พวกท่านต้องการ"เอี้ยก้วยที่หยิบออกมาจากแหวนมิติของตน โยนไปให้กับเอี้ยฟู่ทันทีเอี้ยฟู่ที...