ตอนที่ 157 เตือน (Member Only)
  • 27 กันยายน 2017
  • 33
  • 0
ตอนที่ 157 เตือนเมื่อเอี้ยฉีจากไปแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงเอี้ยก้วย กับอาวอันกันสองคนเท่านั้น อาวอันที่มองหน้าเอี้ยก้วยด้วยค...