ตอนที่ 2 โหวต
  • 27 กันยายน 2017
  • 116
  • 0
ตอนที่ 2 โหวต"แม้จะมีพี่น้องเราถูกฆ่า แต่ก็ถือว่าเป็นกรรมของพวกนั้น เราไม่สามารถที่จะทำไรได้ เพื่อให้พวกสัตว์เดรัจฉานได้...
อ่านต่อ