ตอนที่ 164 ทะลุ (Member Only)
  • 29 กันยายน 2017
  • 35
  • 0
ตอนที่ 164 ทะลุหากเอี้ยก้วยยังหาอีกาดำสามขาไม่เจออีกต่อไป ก็จะกลายเป็นเป้าให้อีกาสามขาโจมตีได้อย่างง่าย ดังชื่อท่าโจมตีข...