ตอนที่ 16 รายละเอียด
  • 5 ตุลาคม 2017
  • 83
  • 0
ตอนที่ 16 รายละเอียดเนื่องจากการที่อาชาร์หลับไหลมาเป็นเวลานาน จึงคิดว่าการพูดคุยประชุมหารือเรื่องพวกนี้ไป ก็อาจจะไม่ได้ม...
อ่านต่อ