ตอนที่ 171 ปฏิเสธ (Member Only)
  • 9 ตุลาคม 2017
  • 32
  • 0
ตอนที่ 171 ปฏิเสธ"ข้าต้องขอโทษด้วย เนื่องจากข้ามีธุระกับสหายข้า จึงไม่มีเวลาที่จะนำทางคนอื่น" เจี้ยงหน่าที่ตอบปฏิเสธขึ้น...