ตอนที่ 177 หงส์แดงน้อย (Member Only)
  • 9 ตุลาคม 2017
  • 38
  • 0
ตอนที่ 177 หงส์แดงน้อยจึงเดินทางกลับมายังที่พักของตนเอง แต่ระหว่างทางกับถูกหยุดโดยกลุ่มของเอี้ยฟู่ทันที ชางซุ่ยที่เป็นรอ...