ตอนที่ 179 ตามข้ามา (Member Only)
  • 9 ตุลาคม 2017
  • 41
  • 0
ตอนที่ 179 ตามข้ามาเอี้ยก้วยเดาได้เลยว่า ศิษย์คนนี้คงถูกคนพวกนี้ ทำร้ายจนต้องแต่งเรื่องเช่นนี้ออกมาแทน เอี้ยก้วยที่นึกไม...