ตอนที่ 17 ฝึกร่วม
  • 11 ตุลาคม 2017
  • 133
  • 0
ตอนที่ 17 ฝึกร่วมแม้ที่นี้จะเป็นภายในราชวัง แต่ด้วยคำสั่งจักรพรรดิ ที่ให้เชื่อฟังปฏิบัติตามองค์หญิงอย่างเคร่งครัด จึงไม่...
อ่านต่อ