ตอนที่ 49 ขัดขวาง
  • 19 ตุลาคม 2017
  • 78
  • 0
ตอนที่ 49 ขัดขวางหากอาณาจักรใดสร้่างความเกลียดชัง จะถูกวิหารลงโทษโดนปฏิเสธการรักษาคนในอาณาจักรนั้นทั้งสิ้น ทำให้เป็นตราบ...
อ่านต่อ