ตอนที่ 49 ขัดขวาง (Member Only)
  • 19 ตุลาคม 2017
  • 54
  • 0
ตอนที่ 49 ขัดขวางหากอาณาจักรใดสร้่างความเกลียดชัง จะถูกวิหารลงโทษโดนปฏิเสธการรักษาคนในอาณาจักรนั้นทั้งสิ้น ทำให้เป็นตราบ...