ตอนที่ 146 คืนสนอง (Member Only)
  • 4 กุมภาพันธ์ 2018
  • 15
  • 0
ตอนที่ 146 คืนสนองลำแสงทำลายล้าง ที่มีอานุภาพรุนแรงกว่า มังกรแห่งแสง พุ่งเข้าใส่ มังกรต่างมิติ อย่างรุนแรง"กระจอก"อาวุโส...