ตอนที่ 216 เหล่าผู้ถูกเลือก (Member Only)
  • 21 กุมภาพันธ์ 2018
  • 5
  • 0
ตอนที่ 216 เหล่าผู้ถูกเลือกเซียวฟง ที่มั่นใจหลายส่วนแล้วว่า ปราณอัญเชิญ คือ ปราณที่มีคุณสมบัติในการเปิดประตูมิติ เมื่อใช...