ตอนที่ 42 ข้าถือว่าเจ้าไม่คัดค้าน
  • 5 มีนาคม 2018
  • 59
  • 0
ตอนที่ 42 ข้าถือว่าเจ้าไม่คัดค้านพระชายาได้ยินเช่นนั้นก็ไม่อาจจะสรรหาคำโต้แย้งได้อีก ในเมื่ออีกฝ่ายพูดกล่าวส่งเสริมคำพูด...
อ่านต่อ