ตอนที่ 58 ตกลงแลกเปลี่ยน
  • 7 มีนาคม 2018
  • 49
  • 0
ตอนที่ 58 ตกลงแลกเปลี่ยน"ข้าไม่สนคำขู่เจ้า ข้ารู้เพียงแต่ว่า หากเจ้าไม่ปล่อยบุตรชายข้า ก็อย่าหวังว่าที่จะได้ ม้วนคัมภีร์...
อ่านต่อ