ตอนที่ 69 ถอนพิษ
  • 11 มีนาคม 2018
  • 43
  • 0
ตอนที่ 69 ถอนพิษวิชา กายาพิษ ต้องใช้สัตว์พิษ สมุนไพรพิษต่างๆหลากหลายชนิดแตกต่างกัน นำมาบ่ม ผสมเข้าด้วยกัน แล้วนำร่างกายข...
อ่านต่อ