ตอนที่​ 43 ดูไปก็รู้เอง​ (Member Only)
  • 4 เมษายน 2018
  • 5
  • 0
ตอนที่​ 43 ดูไปก็รู้เอง​ "แผนของหัวหน้าลี่น่ะ" เฉิงเกา ตอบอย่างเรียบง่าย เมื่อตัวเองได้รับฟังแผนการนี้จากการส่งสั...