ตอนที่​ 123 ยันต์​ผนึกหกทิศ​ (Member Only)
  • 5 July 2018
  • 6
  • 0
ตอนที่​ 123 ยันต์​ผนึกหกทิศ​ "สมกับเป็นลู่เล่อที่ได้รับการสืบทอดครอบครองดาบคุซานางิแล้ว" ลู่เล่อที่เป็นผู้ครอบครอ...