ตอนที่​ 125 ไม่เพียงพอ​ (Member Only)
  • 5 กรกฎาคม 2018
  • 7
  • 0
ตอนที่​ 125 ไม่เพียงพอ​ ลู่​หานที่คิดว่าการที่โซ่เส้นนี้ขาดก่อนเส้นแรก เพราะวิญญาณ​หมอตาทิพย์​ แต่เดิมตอนที่มีชีวิ...