ตอนที่​ 134 ลดโทษ​ (Member Only)
  • 6 กรกฎาคม 2018
  • 6
  • 0
ตอนที่​ 134 ลดโทษ​ "ลู่หาน นี้เจ้าเป็นศิษย์​พิเศษ​แล้วรึ" ลู่เล่อ​ ตกใจออกมา เมื่อตนเองเคยให้คนรู้จักช่วยฝากฝังลู...