ตอนที่ 215 ล้มลงหมด
  • 3 สิงหาคม 2018
  • 33
  • 0
ตอนที่ 215 ล้มลงหมด "เกือบไปแล้ว" ลู่หาน ที่สังเกตุสีของอาวุธบินมีสีทอง ที่ต่างจากสีเงินเหมือนอาวุธปกติทั่วไป ทำใ...
อ่านต่อ