ตอนที่​ 221 ยันต์​เก้ายอด​ vs ยันต์​ฉัตรเพชร​ (Member Only)
  • 3 สิงหาคม 2018
  • 7
  • 0
ตอนที่​ 221 ยันต์​เก้ายอด​ vs ยันต์​ฉัตรเพชร​ จู๋ฉิว ที่นอกจากมีทักษะการใช้อาวุธ​แล้ว ทักษะการต่อสู้​ระยะประช...