ตอนที่​ 231 งอกใหม่​ (Member Only)
  • 3 สิงหาคม 2018
  • 5
  • 0
ตอนที่​ 231 งอกใหม่​ "ดีละ ต้องลองเสี่ยงดู​กันแล้ว" ลู่​หาน ที่นึกอะไรบางอย่าง​ออกมาได้ จึงทำการตอบโต้​ทันที จนด...