ตอนที่​ 232 ชนะติดต่อ​​ (Member Only)
  • 3 สิงหาคม 2018
  • 6
  • 0
ตอนที่​ 232 ชนะติดต่อ​​ "ทางเดียวที่เจ้าจะหลบหนีไปได้ คือ ทางใต้ดิน" ลู่​หาน ที่วิเคราะห์​ได้ถูกต้อง​ ราวกับตาเห็...