ตอนที่ 19 ระเบิดตัวเอง​
  • 16 August 2018
  • 43
  • 0
ตอนที่ 19 ระเบิดตัวเอง​ "แม้ร่างกายเจ้าจะแข็งแกร่ง แต่ข้อต่อของแต่ละส่วนบนร่างกายของเจ้า ไม่มีทางจะเสริมเหล็กหนาหล...
อ่านต่อ