ตอนที่​ 56 ท่านพี่​ (Member Only)
  • 5 กันยายน 2018
  • 14
  • 0
ตอนที่​ 56 ท่านพี่​ "ดาบเล่มนี้ นอกจากจะมีความสามารถ​ดึงดูด​ศัตรู​เข้ามาหาแล้ว ยังมีออร่าช่วยลดความเสียหาย​ด้...