ตอนที่ 57 ดอกเตอร์​รีเพเซอร์​ (Member Only)
  • 5 กันยายน 2018
  • 2
  • 0
ตอนที่ 57 ดอกเตอร์​รีเพเซอร์​ "ใช่แล้ว เค้าคือ พี่ชายข้า นามว่า รีเพเซอร์ เป็นดอกเตอร์ที่ฉลาดปราดเปรื่องอย่างมาก"...